English
Programy

Memento Mori


Pocta životu Petra Voka z Rožmberka


Scénář: Anežka Janátová
Hudba: Josef Krček a Chairé Příbram
Tanec: soubor Fioretto
Petr Vok: Zdeněk Krajíček
Václav Březan: Rostislav Riško

Na koncertě zazní zpěvy a tance z doby, ve které žil Petr Vok z Rožmberka. Tančí členové souboru Fioretto z Českého Krumlova.

9. července 1609 podepsal Rudolf II. Majestát o náboženských svobodách. Podobný dokument do té doby ani od té doby na zemi vytvořen a uzákoněn nebyl. Byl to veliký čin, veliké ano, vyřčené právní formou k individualitě a duchovnímu vývoji každého člověka. Právo na svobodné vyznání umožnilo, že duchovní rozvoj lidí nemohl být spojen s nástroji moci a že individualita a výchova lidí mohla jít podle skutečné víry rodičů a v dospělosti podle volby jednotlivce.

Na podepsání tohoto Majestátu měl významný vliv Petr Vok z Rožmberka. Nezúčastnil se zdlouhavého jednání stavů s císařem Rudolfem II. osobně, v té době už nemohl cestovat, ale mezi Prahou a Třeboní byl denní kontakt, který byl zajišťován Petrovými pobočníky. Václav Budovec, který byl mluvčím Jednoty bratrské na sněmu, využíval pokynů Petra Voka, až společná práce byla korunována úspěchem,- císař podepsal.

Dosah tohoto činu můžeme plně ocenit až dnes, kdy znovu začínáme tušit, co by znamenala jakákoli totalita a jakou cenu má pro člověka svobodný duchovní vývoj.

Svým životem na Zemi je Petr Vok z Rožmberka naším současníkem a asi ještě dlouho bude. Na základě jeho biografických údajů a jeho osobního hesla „Memento Mori“ - „Pamatuj na smrt“ jsme připravili pořad slova, hudby a tance k připomenutí výročí Majestátu a toho, kdo se o něj velikou mírou zasloužil, aby nám připomenul, co je i naším úkolem.

Na koncertě zazní zpěvy a tance z doby, ve které žil Petr Vok z Rožmberka. Tančí členové souboru Fioretto z Českého Krumlova.

© 2007 - 2022 Kristýna Tučková